Šios sutarties dėl prekių pirkimo-pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) šalys yra:
MB Gėlių dizaino studija, įmonės kodas 305222972, buveinės adresas Vytenio g. 63A, Vilnius LT-03209, tel. nr. +370 656 25978, el. pašto adresas info@julietrose.lt, (toliau – „Pardavėjas“), administruojantis elektroninės prekybos sistemą, esančią www.julietrose.lt (toliau „EPS“), iš vienos pusės, ir fizinis arba juridinis asmuo, per EPS įsigyjantis produktą (toliau – Produktas) (toliau – „Pirkėjas“), iš kitos pusės.Apmokėjimo sąlygas ir galimybes galite peržiūrėti čia.

Prekių pristatymo sąlygas ir informaciją galite peržiūrėti čia.

Prekių kokybę ir grąžinimo sąlygas galite peržiūrėti čia.

Privatumo politika peržiūrėti čia.

Sutarties sudarymas

Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta, kai pardavėjas pirkėjui išsiunčia el. laišką apie užsakymo priėmimą. Šios sutarties sąlygos laikoma neatsiejama sutarties dalimi.

Pirkėjo teisės, įsipareigojimai bei atsakomybė

 • Pirkėjas turi nedelsiant tikrinti gaunamas prekes, o apie pastebėtus trūkumus turi nedelsiant pranešti pardavėjui.
 • Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti iš pardavėjo tik tas prekes ar jų dalį, kuri yra nekokybiška ar neatitinka pirkėjo užsakymo.
 • Pirkėjas visiškai atsako už informacijos, pateiktos užsakyme, tikslumą ir prisiima atsakomybę už visas pasekmes, atsiradusias dėl jo pateiktos informacijos netikslumo.
 • Pirkėjas aiškiai supranta, kad gėlės yra sezoniniai augalai, todėl gali skirtis priklausomai nuo sezono ir sukomponuotos puokštės gali nežymiai skirtis nuo pavaizduotų interneto svetainėje julietrose.lt

Pardavėjo teisės, įsipareigojimai bei atsakomybė

 • Pardavėjas turi teisę be išankstinių perspėjimų ir bet kuriuo metu keisti parduodamų prekių kainas.
 • Į prekių kainą nėra įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos. Jos priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo bei yra apskaičiuojamos užsakymo metu bei pridedamos prie galutinės užsakymo kainos.
 • Pardavėjas įsipareigoja pateikti pirkėjui kokybiškas prekes.
 • Pardavėjui civilinė atsakomybė už nuostolius (žalą) yra taikoma tik tais atvejais, kai jie padaryti dėl pardavėjo ar jo darbuotojų tyčios ar didelio neatsargumo.
 • Pardavėjas neatlygina netiesioginių nuostolių.
 • Nuostolių, kuriuos privalo atlyginti pardavėjas, dydis apribojamas prekės (-ių), kurias užsakė pirkėjas, kaina.
 • Pardavėjas užsakymus pradeda apdoroti tik gavus Pirkėjo apmokėjimą.

Prekių grąžinimas

 • Jei gėlių / dovanų gavėjas nesutinka priimti užsakymo, tai pirkėjui nėra gražinami pinigai.
 • Jei gėlių / dovanų gavėjas nėra randamas dėl pirkėjo klaidingai ar nepilnai pateiktų duomenų apie dovanų gavėją, tuomet pinigai už užsakymą pirkėjui nėra gražinami.
 • Jei dėl julietrose.lt kaltės prekės pristatomos nekokybiškos ar nepilnas užsakymas, o pirkėjas pareiškia pretenziją ne vėliau, kaip per dvi valandas nuo užsakymo įvykdymo, tuomet prekės bus pakeičiamos arba gražinami pinigai už užsakymą.